Cookie-og-privatlivspolitik

Cookie-og-privatlivspolitik
Opdateret 30. januar 2021

Databeskyttelsespolitik for Hej Blomst

 

1. Indledning

1.1 Hos Hej Blomst indsamler og anvender vi personoplysninger om vores brugere.

1.2 Formålet med denne databeskyttelsespolitik er at give dig en letforståelig forklaring på, hvordan vi anvender dine personoplysninger, hvornår de indsamles og hvorfor vi gør det. Ligeledes vil du i vores databeskyttelsespolitik kunne gøre dig bekendt med de rettigheder, som du har i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

1.3 Databeskyttelsespolitikken vil løbende blive opdateret, således at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og tilpasset den måde, hvorpå vi driver vores forretning. Sker der væsentlige ændringer i vores måde at behandle personoplysninger på, vil vi sørge for, at du bliver orienteret herom, således at du kender til karakteren af ændringerne og derfor på et oplyst grundlag kan vurdere, om du fortsat ønsker at være kunde hos os.

 

2. Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

2.1 Hej Blomst ApS er overordnet dataansvarlig for, at dine personoplysninger opbevares sikkert og behandles på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde.

 

3. Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

3.1 Når du bestiller blomster, vin eller andet i vores sortiment, vil de oplysninger, som du i forbindelse med din ordre har afgivet, blive registreret og opbevaret hos Hejblomst*.

Der vil konkret være tale om følgende former for oplysninger:

– Modtagerens navn og adresse

– Afsenderens navn, adresse og e-mail

– Eventuelt kort og indholdet af kortteksten

– Typer og mængden af bestilte varer

– IP-adresse

3.2 Foruden ovenstående vil vi registrere din henvendelse, når du benytter dig af vores online kundeservice via det dertil indrettede chat-modul på vores hjemmeside.

3.3 Når vi indsamler personlige oplysninger om dig, vil du i videst muligt omfang modtage information herom, medmindre du allerede måtte være bekendt med oplysningerne.

 

4. Hvornår indsamler vi personoplysninger om dig?

4.1 Oplysningerne om dig indsamles, når du foretager en ordre hos os eller besøger vores hjemmeside.

4.2 Henvendelser via vores online kundeservice vil blive registreret umiddelbart efter at vores rådgivning er afsluttet.

 

5. Til hvilke formål anvender vi dine oplysninger?

5.1 De oplysninger, som indsamles af Hejblomst*, anvendes i forskellige sammenhænge.

– Kontaktoplysninger på afsendere og modtagere af ordrer, anvender vi for at kunne opfylde vores leveringsforpligtelse i henhold til den bestilling, der er foretaget. Kontaktoplysningerne vil derudover blive anvendt, hvis der opstår uforudsete hændelser i forbindelse med vores levering eller andet relateret til bestillingen.

– IP-adresser anvendes med henblik på udarbejdelse af logstatistik med det formål at sikre, at Hejblomst* hjemmeside altid fremstår så brugervenlig som muligt. Endvidere anvender vi IP-adresser i forbindelse med konstateringen af et eventuelt misbrug af vores onlinefaciliteter

– Oplysninger om typer af varer anvendes til statistik og med henblik på at se, hvilke varer, der er de mest relevante for vores brugere

– Oplysninger fra rådgivning via vores online kundeservice-modul anvendes med henblik på intern oplæring af vores medarbejdere

Personoplysninger anvendes ligeledes til markedsføringsmæssige formål, herunder på baggrund af dine interesser og din købsadfærd og købshistorik at sende dig målrettet markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve. Se også punkt 8.

Personoplysninger behandles yderligere til forretningsudvikling og optimering af brugeroplevelsen af de ydelser, vi leverer.

6. På hvilket juridisk grundlag behandler vi dine oplysninger?

6.1 Når vi anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

– I forbindelse med opfyldelsen af vores kontraktretlige leveringsforpligtelse over for vores kunder, anvender vi Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b som den juridiske hjemmel for vores behandling

– I forbindelse med vores anvendelse af oplysninger om tidligere afgivne bestillinger og besøgte produkter, anvender vi Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f som hjemmel for vores behandling, da det giver os mulighed for at tilpasse og optimere vores sortiment og drift

– I forbindelse med vores anvendelse af oplysninger om IP-adresser med henblik på at modvirke misbrug, herunder føre logstatistik, anvender vi Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

– I forbindelse med vores anvendelse af oplysninger fra vores online kundeservice-modul, anvender vi Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

 

7. Særligt omkring “Mit Hej Blomst”

7.1 Når du opretter en brugerprofil på www.hejblomst.dk, giver du os samtykke til, at vi kan opbevare og dermed behandle oplysninger om dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse samt oplysninger om dit køn. Tilsvarende giver du os samtykke til, at vi kan opbevare oplysninger om dine seneste køb foretaget via vores hjemmeside.

7.2 Samtykket, der afgives forud for oprettelsen af din brugerprofil, vil udgøre et såkaldt ”opt-in”-samtykke i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

7.3 Ønsker du på et senere tidspunkt at lukke din brugerprofil igen, kan du til hver en tid frit trække dit samtykke til vores opbevaring af førnævnte oplysninger tilbage via vores hjemmeside på det dertil indrettede link under ”Mit hejblomst”.

 

8. Særligt omkring markedsføring og profilering

8.1 Foruden anvendelsen af dine personoplysninger til de ovenfor nævnte formål, kan vi, hvis du har afgivet et udtrykkeligt, frit og forudgående samtykke hertil, anvende din e-mailadresse, din adresse og/eller telefonnummer (SMS) til direkte markedsføring.

8.2 Ved vores direkte markedsføring, f.eks. udsendelse af nyhedsbreve og tilbud, anvender vi dine personoplysninger til at målrette vores kommunikation med dig. Vi tilpasser bl.a. vores markedsføring til dig på baggrund af oplysninger, som vi har indsamlet om dig i forbindelse med dine køb af vores ydelser, herunder gennem automatiseret og algoritmisk baseret klassificering af korttekster.

8.3 Da vi hos Hejblomst* er bevidste om, at uanmodet markedsføring kan virke intimiderende for modtageren, vil vi indhente dit forudgående, frie og udtrykkelige samtykke, hvis du ønsker at modtage relevante tilbud med afsæt i dine personlige præferencer.

8.4 Samtykket vil i sådanne tilfælde udgøre et såkaldt ”opt-in”-samtykke i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og du kan til hver en tid frit trække dit samtykke tilbage

8.5 Ønsker du ikke længere at modtage relevante tilbud og nyheder om produkter m.v., kan afmelding ske ved at klikke på det afmeldings-link, der altid vil fremgå af tilbuddet/nyhedsbrevet.

8.6 Ligeledes kan du altid kontakte os direkte, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsrelateret materiale.

8.7 Foruden til direkte markedsføring indsamler vi personoplysninger om dig til såkaldt profilering. Det gør vi med henblik på at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig og relevant for vores brugere.

8.8 Hensigten med profileringen er også, at vi i markedsføringsøjemed kan forudsige brugernes fremtidige adfærd på baggrund af tidligere køb eller besøg på vores hjemmeside, således at det altid sikres, at vi kan målrette relevante og skræddersyede tilbud mod det, som vi tror, at vores brugere er interesserede i. Se også punkt 14.

 

9. Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

9.1 Dine personlige oplysninger videregives kun til følgende kategorier af modtagere:

– Medarbejdere hos Hejblomst*, i det omfang dine oplysninger er relevante for medarbejdernes arbejde, herunder ekspeditionen af din ordre

– De til Hejblomst* tilknyttede blomsterhandlere, således at de kan levere de bestilte varer

– Andre samarbejdspartnere eksempelvis; transportører, således at din ordre kan blive leveret

– De databehandlere, herunder underdatabehandlere, som vi i overensstemmelse med lovgivningen om persondatabeskyttelse har indgået databehandleraftaler med, herunder IT-leverandører

– Offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtede hertil

– Vores advokater, revisorer og andre professionelle servicevirksomheder, hvis der skulle opstå behov herfor

 

9.2 Afsender giver samtykke til, at Hejblomst* anfører afsenders navn på varen. Afsender kan derfor ikke være anonym.

 

10. Videregiver vi dine oplysninger til udlandet?

10.1 Hvis du afgiver ordrer, hvor modtageren befinder sig i andre lande end EU-landene, Norge, Schweiz, Færøerne, Grønland, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, New Zealand, Uruguay, Andorra og Argentina, gør vi dig opmærksom på, at dine oplysninger i sådanne tilfælde vil blive videregivet til lande, som ikke sikrer det samme beskyttelsesniveau for behandling af personoplysninger som de førnævnte lande.

10.2 Afgiver du en ordre, som skal leveres til et land, der ikke er blandt de ovenfor nævnte, vil dine oplysninger blive overført til det pågældende land i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra b, idet overførslen vil være nødvendig af hensyn til opfyldelsen af den aftale om levering, som du har indgået med Hejblomst*.

 

11. Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

11.1 Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret så længe, som det med rimelighed er nødvendigt til de formål, som oplysningerne i første omgang blev indsamlet til, dog således, at vi maksimalt opbevarer relevante oplysninger i 5 år fra tidspunktet for indsamlingen.

11.2 Såfremt du som bruger har oprettet en profil på vores hjemmeside, vil vi foretage en automatisk sletning af sådanne, hvis profilen har været inaktiv i mere end 13 på hinanden følgende måneder. Du vil dog forud for en sådan sletning modtage en mail, således at du har mulighed for at opretholde profilen.

 

12. Hvilke rettigheder har du?

12.1 I medfør af Databeskyttelsesforordningen er du tildelt en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Disse rettigheder omfatter følgende:

– Du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger Hejblomst* behandler om dig

– Du har i visse tilfælde ret til at få berigtiget og ajourført de oplysninger, som er åbenlyst og objektivt urigtige

– Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de personoplysninger, som Hejblomst* ikke i medfør af lovgivningen er pålagt at gemme

– Du har ret til frit at trække et eventuelt meddelt samtykke tilbage (eksempelvis i forbindelse med direkte markedsføring)

– Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger

– Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig end Hejblomst*

– Du har særligt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af art. 6.1.e og 6.1.f i Databeskyttelsesforordningen

– Du har i visse tilfælde ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering

 

14. Cookies

14.1 En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg, og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller eksempelvis en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Der er ikke tale om et program, og den kan ikke indeholde virus.

14.2 Cookies, der er tilsendt dig fra vores website, vil blive opbevaret i højst 24 måneder fra sidste gang, du besøgte vores website. Hver gang du genbesøger vores website, vil perioden automatisk blive forlænget.

14.3 Vi bruger cookies for at fastlægge, hvem der besøger vores website, samt til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker.

14.4 De anvendte cookies kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

– Nødvendige cookies, der gør det muligt for dig at bevæge dig rundt på vores hjemmeside, herunder tilgå de funktioner, der befinder sig herpå,

– Funktionelle cookies, der tillader vores hjemmeside at huske de valg, som du tidligere har foretaget,

– Performance cookies, der indsamler information om, hvordan besøgende anvender vores hjemmeside, uden dog at identificere vedkommende, samt

– Målrettede cookies, der primært anvendes med henblik på at vise dig indhold på vores hjemmeside, der ud fra dine interesser er relevante for dig.

14.5 Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies. Dette kan dog føre til en reducering af funktionaliteten på vores hjemmeside.

Du kan indhente yderligere oplysninger om, hvordan du undgår cookies ved at følge Erhvervsstyrelsens vejledning herom.

Erhvervsstyrelsens vejledning kan tilgås ved at klikke på dette link: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies.

 

15. Hvordan sikrer vi dine personlige oplysninger?

15.1 Vi har i Hejblomst* indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

15.2 Derfor har kun de medarbejdere, der reelt har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, adgang til disse.

15.3 Fysisk materiale opbevares aflåst og uden adgang for uvedkommende.

15.4 Oplysningerne registreres i vores database i ukrypteret form. Data mellem Hejblomst*s forskellige applikationer transmitteres krypteret via XML (SSL).

15.5 Derudover er der etableret de fornødne og interne procedurer, som skal sikre, at Hejblomst* er i stand til hurtigt at reagere, hvis der mod forventning skulle ske brud på persondatasikkerheden.

16. Kontakt og klage

16.1 Det primære kontaktpunkt for henvendelser i medfør af denne databeskyttelsespolitik, herunder anmodninger om udøvelse af de registrerede personers rettigheder, er vores databeskyttelsesansvarlige.
Den databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes via Hejblomst* kundeservice på mailadressen blomst@hejblomst.dk

16.2 Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan vi anvender dine personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte os, således at vi kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt.

16.3 Du har til enhver tid også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du finder måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger om dig utilfredsstillende.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

*Denne politik er gældende fra den 30. maj 2021.